Dim ymarfer Cerdd Dant/ No Cerdd Dant practice

Ni fydd ymarfer ar ol ysgol nos fory. Byddwn yn ail gychwyn ymarfer yn ystod amser ysgol wythnos yma. There will be no practice after school tomorrow. We will be rehearsing during school time this week.
Diolch