Dim pêl-rwyd ar ôl ysgol ‘fory / No netball training after school tomorrow

Oherwydd bod Miss Sian Moreton mewn cyfarfod, ni fydd hyfforddiant pêl-rwyd i ddisgyblion Bl. 5 a 6 ar ôl ysgol ‘fory.

As Miss Sian Moreton has a meeting, there won’t be netball training for Yrs. 5 & 6 pupils after school tomorrow.