Dim pêl-droed ar ôl ysgol heddiw / No football training after school today

Oherwydd bod Mr Iestyn Jones ar gwrs, ni fydd hyfforddiant pêl-droed i ddisgyblion Bl. 5 a 6 ar ôl ysgol heddiw.

As Mr Iestyn Jones will be on a course, there won’t be football training for Yrs. 5 & 6 pupils after school tonight.