Dillad Addysg Gorfforol (Dosbarth Clychau Gresffordd) – PE Kit (Dosbarth Clychau Gresffordd)

Os yn bosib, mae disgyblion Dosbarth Clychau Gresffordd (Bl. 5 a Bl. 6) angen dillad Addysg Gorfforol  yn yr ysgol heddiw os gwelwch yn dda.  Mae’r dosbarth yn mynd i Queensway ar gyfer gwers gymnasteg. 
If possible, pupils of Dosbarth Clychau Gresffordd (Yr. 5 & Yr. 6) need to bring their PE kit to school today please.  They’re going to Queensway for a one-off gymnastics lesson.