Dillad Addysg Gorfforol (Bl. 5 a 6) / P.E. Kit (Yrs. 5 & 6)

Mae disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 angen eu dillad Addysg Gorfforol yfory er mwyn ymarfer ar gyfer y mabolgampau dydd Mercher.
The pupils of Year 5 and Year 6 need to bring their PE kit to school tomorrow for a last practice session before Wednesday’s Sports Day.