Dillad Addysg Gorfforol (Bl. 3 a 4) / P.E. Kit (Yrs. 3 & 4)

Os yn bosib, mae disgyblion Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 angen dillad Addysg Gorfforol  yn yr ysgol heddiw os gwelwch yn dda. 
If possible, pupils of Year 3 and Year 4 need to bring their PE kit to school today please.