Derbyn/Reception – Trip i Parkhall 25.6.19

Nodyn Atgoffa / Reminder

Mae’r dosbarth derbyn yn mynd ar ymweliad i Parkhall yfory, Mehefin 25.  Mae’r plant i wisgo gwisg ysgol gyda chôt law ysgafn a bydd angen pecyn bwyd.  Byddwn yn ôl yn yr ysgol cyn 3:30pm.

The reception class is going on a trip to Parkhall tomorrow, June 25.  The children are to wear school uniform and a lightweight raincoat and they will need a packed lunch.  We will be back at school before 3:30pm.