Derbyn/Reception – Llun Dosbarth/Class Photograph

Bydd plant y Derbyn (Bers ac Erddig) yn cael tynnu llun dosbarth Dydd Llun, Mai 17egFelly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Diolch

The Reception children (Bers and Erddig) will be having their class photograph taken on Monday, May 17thTherefore they will need to come to school in their school uniform.

 Thank you