Derbyn – Llun Dosbarth / Reception – Class Photograph

Bydd plant y Derbyn (Bers ac Erddig) yn cael tynnu llun dosbarth Dydd Mercher, Mawrth 9fed.  Felly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

The Reception children (Bers and Erddig) will be having their class photograph taken on Wednesday, March 9th.  Therefore they will need to come to school in their school uniform.

Diolch / Thank you