Dathlu Santes Dwynwen – Gisgo coch neu binc/ St. Dwynwen’s Day – Wear red or pink to school

Mae Dydd Mercher yma, Ionawr 25ain, yn Ddydd Santes Dwynwen. Santes Dwynwen yw santes y cariadon yng Nghymru. Byddwn yn dathlu’r diwrnod yn yr ysgol a chaiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad coch neu binc ar y diwrnod – nid oes angen talu am wneud hynny. Mae’n gyfle i ni godi ymwybyddiaeth ein disgyblion o’u hetifeddiaeth Gymreig.

This Wednesday, January 25th is St. Dwynwen’s Day. St. Dwynwen is the Welsh saint of love. We will be celebrating the day in school and the pupils can come to school dressed in red or pink clothes – we are not asking for a contribution. It will be an opportunity to celebrate our Welsh heritage.