Dathliadau Dydd Gwyl Dewi Sant / St. David’s Day Celebrations

Mae’r Cyngor Ysgol yn awyddus i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol eleni.  Isod mae poster, sydd wedi’i baratoi gan aelod o’r Cyngor Ysgol, gyda mwy o wybodaeth.

The School Council are eager to celebrate St. David’s Day at school this year.  Please find a poster below, created by a School Council member, with more information.