Cyngerdd Nadolig Bl. 5 a 6 / Years 5 & 6’s Christmas Concert

Rydym wedi llwyddo i aildrefnu y cyngerdd Nadolig yn Eglwys San Silyn ar ôl yr eira ar ddechrau’r wythnos. Bydd y cyngerdd rwan ar Ddydd Mawrth, 19/12/17 am 6:30pm. Os nad yw eich plentyn yn gallu dod i’r perfformiad, gadewch i’r ysgol wybod cyn gynteg â phosib os gwelwch yn dda.

We have managed to rearrange the Christmas concert at St. Giles’ Church following the snow at the beginning of the week. The concert will now be held on Tuesday, 19/12/17 at 6:30pm. If your child is unable to attend the performance, please inform the school as soon as possible.