Cyngerdd Bl.5 a 6 heno / Years 5 & 6 Concert this evening

Bydd angen i blant Bl 5 a 6 fod yn Eglwys San Silyn erbyn 5:45pm heno ar gyfer y cyngerdd os gwelwch yn dda.

Years 5 and 6 pupils will need to be at St Giles Church by 5:45pm for the concert tonight please.