Cylchgrawn ‘Wcw a’i ffrindiau’ Magazine

Cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7, gyda Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti ac Wcw ei hun!

  • Straeon
  • Posau a gweithgareddau
  • Cystadlaethau
  • Jôcs
  • Annog dychymyg a chreadigrwydd

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo… ac mae’n lot o hwyl!

Tanysgrifiwch i dderbyn naw rhifyn y flwyddyn – chwech rhifyn sengl a thri dwbl tymhorol.

Bydd y cylchgrawn yn cael ei ddosbarthu i’ch plentyn yn yr ysgol. Er mwyn derbyn rhifyn Rhagfyr 2021 bydd angen archebu cyn 24ain Tachwedd. Dyma gyfle perffaith i archebu tanysgrifiad fel anrheg Nadolig.

Tanysgrifiwch yma: https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6652263

 

A colourful Welsh magazine for children aged 3 to 7 – with an English translation for parents

Full of well-known children’s characters including Peppa Pig, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti and Wcw himself!

  • Stories
  • Activities and puzzles
  • Competitions
  • Jokes
  • Encourages imagination and creativity

Designed for pre-schoolers and early readers, each issue is full of material to help with Welsh reading, writing and counting… and it’s a lot of fun!

Don’t speak Welsh? Don’t worry! The magazine includes a full translation for non-Welsh speaking parents, so you can join in.

Subscribe to Wcw a’i Ffrindiau to receive nine issues a year, including three double seasonal issues.

The magazine will be distributed to your child at school. In order to receive the December 2021 issue please subscribe before 24th November. Now’s your chance to order a subscription as a Christmas gift.

Subscribe here: https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/en/?ysgol=6652263