Cows On Tour (Blwyddyn 5 / Year 5)

Neges i’ch atgoffa bod disgyblion Blwyddyn 5 yn ymweld â Choleg Llysfasi yfory, Mehefin 8fed.  Mae’r plant i wisgo’u gwisg ysgol a bydd angen cot law, het haul ac eli haul.  Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn a digon o ddiod a byrbrydau i bara’r diwrnod.

A reminder that Year 5 are visiting Llysfasi College tomorrow, June 8th.  The children are to wear their school uniform and will need a waterproof jacket, sun hat and suncream.  Your child will need a packed lunch and enough drinks and snacks to last the day.