Côr – Eisteddfod Yr Urdd – Choir

Diolch am yr ymatebion sydd wedi dod hyd yma.  A fyddai modd cael gweddill y slips erbyn yfory os gwelwch yn dda?  Hefyd – PWYSIG – Plîs sicrhewch fod eich plentyn wedi ymaelodi â’r Urdd neu ni fydd posib eu cofrestru.

Dim ymarfer nos Iau yma – ymarferion yn cychwyn wythnos nesaf – 25.1.24

Thank you for the response received up to now.  We would like to receive the rest of the slips by tomorrow please.  Also – IMPORTANT – please ensure that your child is a member of the Urdd so that we are able to register them.

There will be no practice this Thursday – the first practice will be next week – 25.1.24