Cor Cerdd Dant / Cerdd Dant Choir

Os yw eich plentyn yn y cor Cerdd Dant a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ddiwedd Mai, a allech chi gwblhau yr holiadur Forms byr a yrrwyd ar ebost atoch echdoe erbyn diwedd y dydd yfory (dydd Iau) os gwelwch yn dda.

If your child is in the Cerdd Dant choir that will be competing at the Urdd Eisteddfod at the end of May, if you haven’t already dome so, could you please complete the short Forms questionnaire that was emailed to you on Monday by the end of the day tomorrow (Thursday).