Cogurdd – Bl.4, 5 a 6 / Year 4, 5 and 6

Gweler y llythyr isod ynglŷn â chystadleuaeth Cogurdd 2023.  Nodwch fod rhaid i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd i gymryd rhan a bydd angen nodi rhif aelodaeth ar y ffurflen.

Please see letter below about the Cogurdd 2023 competition.  Please note that your child must be a member of the Urdd in order to compete and his/her membership number must be on the form.

Llythyr Cogurdd 2023