Codi arian Macmillan Fund Raiser

Diolch yn fawr i bawb am eich holl cyfraniadau tuag at elusen Macmillan.  Rydym wedi codi swm o £442.62

Thank you to everyone for all your donations for the Macmillan charity.  We have raised a sum of £442.62