Clwb Pêl-rwyd Nos Fory – Tomorrow Night’s Netball Club

Oherwydd y diffyg golau dydd a’r tywydd gwlyb, bydd y Clwb Pêl-rwyd yn y neuadd ar ôl ysgol yfory. Gofynnwn i chi gasglu’ch plentyn o’r neuadd os gwelwch yn dda.Due to the lack of daylight and recent wet weather, tomorrow night’s Netball Club will be held in the school hall after school tomorrow. Could you please collect your child from the hall after the session.