Clwb Celf a Chrefft yr Urdd – Bl.3 a 4 – Art and Craft Club

Yn dilyn y cyhoeddiad am ganslo Eisteddfod yr Urdd, byddwn yn canslo’r clwb celf a chrefft am y tro gan ein bod wedi bod yn gweithio i greu pethau ar gyfer y cystadlaethau.  Gobeithio y byddwn yn gallu ailgychwyn y clwb yn nhymor yr haf gyda thema newydd i weithio tuag at.

Due to the announcement about the cancellation of the Urdd Eisteddfod, we will be cancelling the arts and craft club for now as we have been working to create things for the competitions.  Hopefully we will be able to restart the club in the summer term with a new theme to work towards.