Clwb ar ol ysgol Meithrin Mwy / Meithrin Mwy After School Club

I sylw rhieni Meithrin / FAO Meithrin parents and carers

Sylwch os gwelwch yn dda na fydd posib cynnal Clwb ar Ol Ysgol y Meithrin Mwy nos Fercher yma oherwydd prinder staff.

Please note that there won’t be possible to hold the Meithrin Mwy After School Club this coming Wednesday due to lack of staff.