Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Mi fydd y clwb yn nosbarth Llywelyn (Bl.3 a 4) heddiw.  A wnewch chi gasglu eich plentyn o ddrws allanol y dosbarth os gwelwch yn dda?

The after school club will be held in Llywelyn (Yr.3 & 4) class today.  Please could you collect your child from the outside door of the classroom?

Diolch/Thank you