Cinio Ysgol / School Lunch – 16.6.22

Oherwydd problemau gyda chyflenwad bwyd i’r gegin, mae’n bosib y bydd rhaid i’r gogyddes amnewid cig eidion gyda phorc yfory.

Because of problems with food supply to the kitchen,  the cook may have to substitute beef with pork for tomorrow’s lunch.