Cinio ysgol am ddim i’r dosbarth Derbyn / Free school dinners for the Reception class

I sylw rhieni a gwarchodwyr dosbarth Derbyn / FAO Reception class parents and carers

Mae’n bosib iawn eich bod yn ymwybodol, fel rhan gyntaf o raglen Llywodraeth Cymru i roi cinio am ddim i bob plentyn cynradd, y bydd plant oedran dosbarth Derbyn yn cael cynnig o ginio am ddim gan ddechrau dydd Llun. Os ydych am i’ch plentyn gael cinio ysgol am ddim, rhaid i chi ei archebu drwy gyfrif ParentPay eich plentyn. Gyrrwyd manylion atoch ar sut i actifiadu y cyfrif pan oedd eich plentyn yn y dosbarth Meithrin. Mae posib archebu cinio am bythefnos o flaenllaw a rhaid gwneud erbyn 8:00am ar diwrnod yr ydych am i’ch plentyn gael cinio.

It’s possible that you aware of the Welsh Government’s programme to offer primary aged children free school dinners. This will begin this term with Reception class children being offered free school dinners. If you’d like your child to have a free school dinner, it must be ordered beforehand through your child’s ParentPay account. Details on setting up your child’s ParentPay account was sent to you when your child was in the Nursery class. You are able to order a fortnight ahead and by 8:00am on the day at the latest.