Cinio Nadolig – 8.12.22 – Christmas Dinner

Gan fod hi’n ddiwrnod cinio Nadolig dydd Iau nesaf, Rhagfyr 8fed, mae croeso i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig. Ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn. (Gall plant y feithrin gwisgo siwmper Nadolig hefyd, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol) Archebwch cinio eich plentyn ymlaen llaw a thalwch ar ParentPay erbyn dydd Llun, Rhagfyr 5ed os gwelwch yn dda. Bydd angen i chi ail-archebu os ydych eisioes wedi dewis pryd ar gyfer yr 8fed o Ragfyr. Diolch

As it is Christmas dinner day next Thursday, December 8th, the children may come to school wearing a Christmas jumper. We are not asking for a contribution to do this. (The nursery children may wear a Christmas jumper as well, although they’re not able to have a school dinner) Please pre-order and pay for your child’s meal on ParentPay by Monday, December 5th. You will need to re-order if you have already selected a meal for the 8th of December. Thank you