Ceisiadau dosbarth Derbyn 2023 / Reception class applications 2023

Gall rhieni a gwarchodwyr nawr wneud cais am le yn nosbarth Derbyn yr ysgol ym Medi 2023, drwy ddilyn y ddolen isod i safle CBSW. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Tachwedd 18fed. 

Parents and carers can now make an application for a place in the school’s Reception class in September 2023, by following the link below to WCBC’s website. The closing date for applications is Friday, November 18th.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-derbyn

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/reception-admissions