Casglu plant o’r ysgol heddiw / Collecting children from school today

Oherwydd peryglon o ganlyniad i dywydd garw, gallwch gasglu eich plentyn/plant o’r ysgol heddiw o 3:10pm ymlaen o’r brif fynedfa.  Nodwch na fydd y giat wrth allanfa’r maes parcio ar agor ar ddiwedd y dydd gan fod y llwybr yn llithrig

Because of the dangerous situation caused by the snow/ice, you may collect your child/children from school today from 3:10pm onwards from the main entrance.  Please note that the gate next to the car park exit will remain locked due to the icy condition of the path  

Diolch yn fawr / Thank you