Cardiau Nadolig / Christmas Cards

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd plant efallai eisiau rhannu cardiau Nadolig gyda’u ffrindiau.  Yn hytrach na’u rhoi yn syth i’w ffrindiau, gofynnwn i’r plant eu rhoi mewn bocs sy’n eu hystafell ddosbarth.  Gall plant ddod â chardiau i mewn i’r ysgol hyd at a chan gynnwys dydd Gwener, Rhagfyr 11eg.  Bydd y cardiau’n cael eu hanfon gartref gyda’r derbynwyr tua diwedd wythnos olaf y tymor.

We appreciate that children may want to bring Christmas cards to school to share with their friends.  Rather than passing cards directly to their friends, we ask that they place them in a box situated in their classroom.  Children can bring cards in to school up to and including Friday, December 11th.  The cards will then be sent home with the recipients towards the end of the last week of term.