Canslo ymarfer pel rwyd / Netball practice cancelled

Oherwydd absenoldebau satff heddiw, mae’n rhaid i ni ohirio’r ymarfer pel rwyd oedd i fod i gael ei gynnal i Bl 5 a 6 ar ol ysgol heno. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Due to staff absences today, we have to cancel tonight’s netball practice for Years 5 and 6. Apologies for any inconvenience this cause.