Caerdydd / Cardiff

Bl.5 wedi cyrraedd Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ar ôl ‘pit stop(!)’ yn y Pwll Mawr. Edrych ymlaen i gael swper cyn bowlio 10 heno!

Yr. 5 have arrived safely at the Urdd accommodation in Cardiff Bay after a ‘pit stop’ (Mr Iestyn Jones’ joke) at the Big Pit. Tea time now before ten pin bowling.