Bwytewch y Llysiau i’w Llethu / Eat them to defeat them – Bl.5 + 6

Dros y 5 wythnos nesaf, mi fydd plant Blwyddyn 5 a 6 yn cael sesiynnau coginio.  A wnewch chi yrru ffedog i’r ysgol os gwelwch yn dda ar gyfer hyn?  Mae plant dosbarth Clychau Gresffordd yn coginio yfory, felly gofynnwn i chi yrru ffedog yfory os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

Over the next 5 weeks, Year 5 and 6 pupils will be having cooking sessions.  Please could you send an apron to school for this activity?  The children in Clychau Gresffordd will be cooking tomorrow and will therefore need an apron brought in to school tomorrow please.  Thank you.