BWYD BORE / MORNING SNACKS

Dyledion / Debts

 

Yn ystod yr hanner tymor diwethaf mae amryw o blant wedi derbyn bwyd bore ond heb dalu amdano.  Roedd rhaid gyrru nifer o lythyrau dyled adre cyn y gwyliau hanner tymor gyda chyfanswm y ddyled i’r ysgol yn dod at dros £400.00.  Os gawsoch chi un o’r llythyrau yma, a wnewch chi dalu’r ddyled yn syth os gwelwch yn dda.  Nodwch hefyd bod angen talu am fwyd bore o flaen llaw ar ddechrau bob hanner tymor am yr hanner tymor.  Neu, gallwch dalu am y tymor neu’r flwyddyn os hoffech.  Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn bwyd bore, a wnewch chi adael i ni wybod drwy ffonio neu e-bostio’r ysgol os gwelwch yn dda.  Diolch.

 

During the last half term, many children have been receiving morning snacks but we have not received payment from them.  Several debt letters had to be sent home before the half term break with the total debt to the school amounting to over £400.00.  If you received one of these letters, please pay the outstanding debt immediately.  Also, please note that if you wish for your child to receive morning snacks, payment must be made in advance at the beginning of each half term for the half term.  You may also pay termly or yearly if you wish.  If you do not want your child to receive snacks, please let the school office know by phone or email.  Thank you.