Bws o Cadbury World / Coach from Cadbury World

Mae’r ffyrdd o Birmingham yn brysur ac mae’r bws yn symud yn araf mewn traffig trwm.  Nid yw’r plant yn debygol o gyrraedd yr ysgol cyn  6:00pm.  Rydym yn siwr o’ch diweddaru ar yr ap neu ar Facebook os yw’r amser yn newid.The roads between Birmingham and Wrexham are busy and the coach is moving slowly in heavy traffic.  It is unlikely that the children will arrive at school before 6:00pm.  We’ll update you via the app and Facebook if the ETA changes.