Bws Jodrell Bank

Mae dipyn o draffig o amgylch Caer, mae’r bws o Jodrell Bank yn debygol o gyrraedd yr ysgol oddeutu 4:15pm. Ymddiheuriadau am hyn.

Due to heavy traffic around Chester, the bus from Jodrell Bank is likely to arrive at school around 4:15pm.  Sorry for any inconvenience.