Bws Caerdydd/ Cardiff Bus

Amcangyfrifwn y byddwn yn nôl yn yr ysgol am oddeutu 4.45pm. Wrth barcio, gofynnwn i chi fod yn ymwybodol bod angen gadael digon o le i’r bws droi mewn i’r maes parcio. Diolch am eich cydweithrediad. Diolch o galon i’r disgyblion am eu brwdfrydedd dros y tridie diwethaf. Mae wedi bod yn bleser treulio amser yn eu cwmni.
We expect to be back in school by approximately 4.45pm. When parking, please ensure that there is ample space for the bus to turn in and park. Many thanks for your cooperation. It has been a great three days and we have enjoyed the pupils company immensely.