Buarth yr Ysgol / School Yard

Yn anffodus, cafodd un o’r siediau ar iard yr ysgol ei rhoi ar dân yn ystod oriau mân y bore. Cadwch eich pellter ac arhoswch i’r chwith o’r conau os gwelwch yn dda. Diolch.

Unfortunately, one of the sheds on the school yard was set alight during the early hours of the morning. Please keep your distance and stay to the left of the cones. Diolch.