Breichledi Diwrnod Heddwch / Peace Day Bracelets – 14/03/2022

Cofiwch fod y Cyngor Ysgol wedi trefnu diwrnod di-wisg dydd Llun nesaf, Mawrth 14eg, ac yn annog y disgyblion i wisgo eitem wen.  Mae’r Cyngor Ysgol yn gofyn am gyfraniadau tuag at waith Teams4U, i ddarparu cymorth i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng yn Wcrain, os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, bydd aelodau’r Cyngor Ysgol yn gwerthu breichledi gwyn, am £1 yr un, ar y diwrnod.

A reminder that the School Council has organised a non-uniform day next Monday, March 14th, and is encouraging pupils to wear a white item.  The School Council is asking for contributions towards the work of Teams4U, to provide assistance to those affected by the crisis in Ukraine, please.

In addition, members of the School Council will be selling white bracelets, at £1 each, on the day.