Brechdanau amser cinio/ Packed Lunches

Mae yn bryder gan y staff amser cinio ar hyn o bryd bod cymaint o fwyd yn cael ei wastraffu amser cinio gan y disgyblion sy’n dod â chinio o adref. Er mwyn sicrhau eich bod chi fel rhieni yn ymwybodol o beth sydd wedi/ heb ei fwyta ar amser cinio, rydym am dreialu hanner tymor yma na fydd biniau bwyd ar y byrddau, a bod unrhyw fwyd sydd dros ben yn dychwelyd adref ym mocs bwyd eich plentyn.

The lunchtime supervision staff have noticed that a lot of food is being wasted at lunch time by some pupils that bring sandwiches to school. So that parents and carers are aware of what is eaten / not eaten, this half term we are going to trial getting rid of the food waste boxes on the tables, and any uneaten items will be returned home in the children’s lunchboxes.

Diolch am eich cefnogaeth arferol. Thank you for your continued support.