Bore Coffi MacMillan/ MacMillan Coffee Morning

Nodyn i’ch atgoffa am y gystadleuaeth addurno cacennau yfory. Dewch a’ch cacennau draw at y
byrddau fydd wedi eu gosod yn ardal
Blwyddyn 5/6. Bydd byrddau penodol ar gyfer pob adran… meithrin a derbyn/ Bl. 1 a 2 / Bl.3 a 4 a Bl. 5 a 6. Cofiwch sicrhau bod label clir gyda enw a dosbarth eich plentyn wedi eu hatodi i’r cacennau. Cofiwch bod cyfle i brynu cacen am 50c adeg bwyd bore. 
A reminder that we are raising money for MacMillan tomorrow. If you child has decorated cakes for the competition, please bring them to the appropriate table in the year 5/6 area, clearly labelled with their name and class. Remember the children can purchase a cake during morning snack time. 
Diolch am eich cefnogaeth.