Bocsys Esgidiau Teams4U/Shoeboxes

Nodyn i’ch atgoffa mai dydd Gwener yma, Tachwedd 19eg yw’r diwrnod olaf ar gyfer derbyn bocsys esgidiau Nadolig ar gyfer Teams4U.  Mae taflenni sbâr ar gael o swyddfa’r ysgol.

A reminder that this Friday, November 19th is the last day we can accept the Teams4U Christmas shoeboxes.  Spare leaflets are available from the school office.