Bocsys Esgidiau – Teams4U – Shoeboxes

Bocsys Esgidiau Teams4U

Mi fydd y bocsys esgidiau Teams4U yn cael eu casglu o’r ysgol ddydd Gwener,  17eg  Tachwedd. Os yw eich plentyn am wneud bocs yna mae’n hanfodol ei bod yn yr ysgol cyn y dyddiad hwn.

Teams4U Shoe Boxes

The Teams4U shoe boxes will be collected from school on Friday, 17th November.  Should you want to make a box please send it to school before this date.