Blynyddoedd 5 a 6 Yfory / Years 5 & 6 Tomorrow

Neges i atgoffa disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 eu bod angen dillad Addysg Gorfforol, ac os yn bosib ffedog, i’r ysgol yfory.

A reminder to Years 5 and 6 pupils that they need to wear their PE kit, and if possible bring an apron, to school tomorrow.