Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 & 6

Nodyn i’ch hatgoffa bod angen i blant Blynyddoedd 5 a 6 ddod â’u gwisgoedd sioe Nadolig i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda.

A reminder that Years 5 and 6 children need to bring their Christmas show costumes to school tomorrow please.