Blwyddyn 5 – Taith Caerdydd / Year 5 – Cardiff Trip

Cawsom gadarnhad gan yr Urdd ddechrau’r wythnos fod taith Blwyddyn 5 i Gaerdydd ddechrau Mehefin wedi ei chanslo. Mae’r Urdd yn y broses o gael yr arian a dalwyd gan rieni hyd yn hyn yn ol i’r ysgol. Byddwn yn cysylltu efo chi unwaith bydd hyn wedi digwydd i wneud trenfiadau i gael yr arian yn ol i chi.

We had confirmation from the Urdd at the beginning of the week that Year 5’s visit to Cardiff next month has been cancelled. The Urdd are currently making arrangements to return money paid for the trip to the school. As soon as this has been completed, we will contact you to arrange getting the money back to you.