Blwyddyn 5 – Nodyn atgoffa / Year 5 – Reminder

Nodyn  byr i’ch atgoffa bod plant Blwyddyn 5 yn mynd i Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer diwrnod technoleg dydd Llun nesaf, Mehefin 26ain.  Bydd angen pecyn bwyd arnynt.

Just a quick note to remind you that year 5 pupils are going to Ysgol Morgan Llwyd for a technology day next Monday, June 26th.  They will need a packed lunch.