Blwyddyn 5 – Gwyl Chwaraeon Yfory / Sports Festival Tomorrow

Gŵyl Chwaraeon Siarter Iaith

Bydd Blwyddyn 5 yn treulio’r bore yn Ysgol Morgan Llwyd yfory, dydd Mercher, Ebrill 3ydd, ar gyfer Gŵyl Chwaraeon Siarter Iaith. Bwriad y bore yw i’r plant gymdeithasu â phlant eraill o ysgolion Cymraeg Wrecsam a datblygu sgiliau chwaraeon!

Gofynnwn yn garedig i’ch plentyn ddod i’r ysgol yfory’n gwisgo:

  • Crys-t a siwmper/cardigan ysgol
  • Trowsus neu siorts chwaraeon lliw tywyll
  • Trainers

Yn ogystal bydd angen potel o ddŵr ar eich plentyn ond byddwn yn ôl yn yr ysgol cyn amser cinio.

 

Welsh Language Charter Sports Festival

Year 5 will be visiting Ysgol Morgan Llwyd tomorrow morning, Wednesday, April 3rd for a Welsh Language Charter Sports Festival. The aim of the morning is for the children to socialise with other children from Wrexham’s Welsh schools whilst developing their sporting skills.

We kindly ask that your child comes to school tomorrow wearing:

  • School t-shirt and jumper/cardigan
  • Dark coloured sports trousers or shorts
  • Trainers

Your child will also need a bottle of water but we will be back in school before lunch time.

Diolch yn fawr,

Staff Uned 5 a 6.