Blwyddyn 5 – Gwersi Nofio/Swimming Lessons

Mi fydd plant Blwyddyn 5 yn mynd i nofio bob dydd Llun yr hanner tymor nesaf, yn cychwyn dydd Llun, Tachwedd 1af (cyfanswm o 8 gwers).  Gwerthfawrogem gyfraniad gwirfoddol o £1.50 yr wythnos tuag at y gost – i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.  Diolch.

The children in Year 5 will be swimming every Monday next half term, beginning on Monday, November 1st (a total of 8 lessons).  A voluntary contribution of £1.50 per week would be appreciated – to be paid through ParentPay please.  Thank you.