Blwyddyn 5 (Caerdydd) – Year 5 (Cardiff)

Rydym yn disgwyl i ddisgyblion Blwyddyn 5 ddychwelyd o Gaerdydd oddeutu 5 o’r gloch.

Year 5 children returning from Cardiff should arrive at school at around 5 o’clock.