Blwyddyn 5 a 6 yfory – Triathlon – Years 5 & 6 tomorrow

Cofiwch fod triathlon noddedig Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 yfory.  Gofynnwn, os gwelwch yn dda, bod gan eich plentyn:

  • Esgidiau addas: ‘treinyrs’/ esgidiau rhedeg
  • Dillad Addysg Gorfforol
  • Potel ddŵr
  • Het ac eli haul
  • Dewisol – beic.  Mae’n rhaid gwisgo helmed os yn reidio beic.

 

Just a short note to remind you that Year 5 and Year 6 children have their sponsored triathlon tomorrow.  We kindly ask that your child has:

  • Trainers / Footwear suitable for running
  • PE Kit
  • Water bottle
  • Hat and sunscreen
  • Optional – a bike.  The children must wear a helmet when riding a bike.

 

Diolch yn fawr.